Tăng sự chuyển đổi trong tiếp thị liên kết

Tăng sự chuyển đổi trong tiếp thị liên kết

0 443

Sự chuyển đổi trong tiếp thị liên kết phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Một số yếu tố có tính chất quan trọng như:

Nhu cầu của khách hàng.

Nhà sản xuất luôn tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trước khi họ phát triển sản phẩm. Vì vậy nhu cầu của khách hàng là yếu tố quyết định tới sự thành công hay thất bại của sản phẩm. Nếu sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng thì nó sẽ được đón nhật và ngược lại.

Nhu cầu của khách hàng ở hiện tại và tương lai sẽ thay đổi theo thời gian. Vì vậy sản phẩm phải không ngừng thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở hiện tại mà còn hướng tới giải quyết nhu cầu trong tương lai.

Khi bạn tham gia tiếp thị cho dù bạn không đóng vai trò là nhà sản xuất sản phẩm. Nhưng bạn cũng phải nắm rõ được nhu cầu của khách hàng ở hiện tại. Bởi vì điều này quyết định là bạn nên hay không nên tiếp thị nó.

Phương thức tiếp thị

Có thể với sản phẩm A thì dùng phương thức tiếp thị thông qua hình ảnh sẽ đem lại hiệu quả. Nhưng phương thức tiếp thị này lại không phù hợp với sản phẩm B. Vậy để lựa chọn phương thức tiếp thị bạn cần kiểm thử. Hãy sử dụng các phương thức tiếp thị khác nhau ở giai đoạn đầu. Tiếp sau đó bạn hãy so sánh xem phương thức tiếp thị nào đem lại chuyển đổi tốt nhất. Cuối cùng là quyết tâm loại bỏ phương thức tiếp thị kém hiệu quả để tập trung phương thức tiếp thị hiệu quả.

Theo dõi sự chuyển đổi

Việc tiếp thị cần được theo dõi chăt chẽ. Ngoài việc đánh giá kết quả sau cùng là đơn hàng được hoàn thành. Ta cần có công cụ theo dõi cả quá trình diễn biến sự chuyển đổi.

Bởi vì nếu bạn chỉ theo dõi kết quả chuyển đổi mà không nhận biết được cả quá trình thì làm sao bạn có thể biết được đâu là khâu cần nâng cấp để tăng doanh thu. Theo dõi toàn bộ quá trình bao gồm việc: đánh giá phương thức tiếp thị, thời gian chuyển đổi, số lượng, vị trí,…

 

Chưa có bình luận

Vui lòng để lại bình luận của bạn vào ô bên dưới