Tổng quan về phần mềm email marketing GetResponse

3 Bình luận

  1. […] Để xây dựng một danh sách, bạn sẽ cần một dịch vụ được gọi là “trả lời tự động”. Đây chỉ đơn giản là một phần mềm lưu trữ khách hàng tiềm năng của bạn và cho phép bạn gửi email cho tất cả khách hàng tiềm năng cùng một lúc. Bạn không thể sử dụng tài khoản email thông thường để thực hiện việc này. Tin tốt là các dịch vụ trả lời tự động nói chung không tốn kém. Tham khảo tính năng tự động trả lời của Getresponse […]

Vui lòng để lại bình luận của bạn vào ô bên dưới