Bảng kí tự đặc biệt đầy đủ – Danh sách các kí...

Bảng kí tự đặc biệt đầy đủ – Danh sách các kí tự đặc biệt hiện nay

0 34696
Kí tự đặc biệt

Kí tự đặc biệt là những ký tự được tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu dùng trong các yêu cầu khác ngoài văn bản thông thường. Kí tự đặc biệt dùng trong đánh dấu kí hiệu của vật lý, hóa học và ngành khoa học khác. Bảng kí tự đặc biệt là tập hợp các kí tự đặc biệt hiện nay.

Kí tự đặc biệt được ưa thích cho nhiều người để tạo tên trong Game liên quân (LOL). Các bạn có thể dùng bảng kí hiệu đẹp viết tên game liên quân hay game cf au mobile và vô vàn game khác như lol và áp dụng luôn với cả FB và Zalo .

Kí tự đặc biệt để sử dụng trong việc tạo mật khẩu. Nếu bạn dùng mật khẩu có kí tự đặc biệt thì rất khó bị hack

Để sử dụng kí tự đặc biệt bạn chỉ cần copy và paste (dán) là được.

Đây là bảng kí tự đặc biệt đầy đủ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
002x ! # $ % & ( ) * + , . /
003x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
004x @ A B C D E F G H I J K L M N O
005x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
006x ` a b c d e f g h i j k l m n o
007x p q r s t u v w x y z { | } ~ 
008x  ƒ ˆ Š Œ  Ž 
009x  ˜ š œ  ž Ÿ
00ax ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯
00bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
00cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
00dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
00ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
00fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
010x Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď
011x Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
012x Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į
013x İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
014x ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ
015x Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
016x Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů
017x Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
018x ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə
019x Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ
01ax Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư
01bx ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ
01cx ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ
01dx ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
01ex Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ
01fx ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
020x Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ
021x Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ
022x Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ
023x Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ
024x ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ
025x ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ
026x ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ
027x ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ
028x ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ
029x ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ
02ax ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ
02bx ʰ ʱ ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ
02cx ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ
02dx ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˟
02ex ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯
02fx ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿
030x ̀ ́ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋ ̌ ̍ ̎ ̏
031x ̐ ̑ ̒ ̓ ̔ ̕ ̖ ̗ ̘ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ ̞ ̟
032x ̠ ̡ ̢ ̣ ̤ ̥ ̦ ̧ ̨ ̩ ̪ ̫ ̬ ̭ ̮ ̯
033x ̰ ̱ ̲ ̳ ̴ ̵ ̶ ̷ ̸ ̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿
034x ̀ ́ ͂ ̓ ̈́ ͅ ͆ ͇ ͈ ͉ ͊ ͋ ͌ ͍ ͎ ͏
035x ͐ ͑ ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͞ ͟
036x ͠ ͡ ͢ ͣ ͤ ͥ ͦ ͧ ͨ ͩ ͪ ͫ ͬ ͭ ͮ ͯ
037x Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ ͸ ͹ ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ
038x ΀ ΁ ΂ ΃ ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί ΋ Ό ΍ Ύ Ώ
039x ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
03ax Π Ρ ΢ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί
03bx ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
03cx π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ
03dx ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ
03ex Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
200x
201x
202x
203x
204x
205x
206x
207x
208x
209x
20ax
20bx
20cx
20dx
20ex
20fx
210x
211x
212x
213x
214x
215x
216x
217x
218x
219x
21ax
21bx
21cx
21dx
21ex
21fx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
220x
221x
222x
223x
224x
225x
226x
227x
228x
229x
22ax
22bx
22cx
22dx
22ex
22fx
230x
231x
232x
233x
234x
235x
236x
237x
238x
239x
23ax
23bx
23cx
23dx
23ex
23fx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
240x
241x
242x
243x
244x
245x
246x
247x
248x
249x
24ax
24bx
24cx
24dx
24ex
24fx
250x
251x
252x
253x
254x
255x
256x
257x
258x
259x
25ax
25bx
25cx
25dx
25ex
25fx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
260x
261x
262x
263x
264x
265x
266x
267x
268x
269x
26ax
26bx
26cx
26dx
26ex
26fx
270x

Trên đây là tổng hợp những ký tự đặc biệt đẹp nhất giúp bạn tạo tên nhân vật game. Kí tự đặc biệt để tạo tên tài khoản Facebook bắt mắt. Kí tự đặc biệt để tạo tài khoản Zalo. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các tìm kiếm liên quan đến ký tự đặc biệt

tiểu sử fb kí tự đặc biệt

ký tự đặc biệt trong facebook

stt kí tự đặc biệt

tên kí tự đặc biệt đẹp

kí tự đặc biệt liên quân

kí tự đặc biệt chữ cái

1001 kí tự đặc biệt

kí tự đặc biệt free fire

kí tự đặc biệt lol

ký tự đặc biệt liên quân

kí tự đặc biệt fb

tên kí tự đặc biệt đẹp

kí tự đặc biệt chữ cái

kí tự đặc biệt free fire

kí tự đặc biệt lol

kí tự đặc biệt liên quân mobile

tên kí tự đặc biệt liên quân

Các bạn có thể vào chuyên trang Kí tự đặc biệtKí tự đặc biệt trên để xem và chọn ra những kí tự đẹp nhất phù hợp trên nhiều ứng dụng như văn bản, trong game Free Fire, Pubg, Liên Minh.

Chưa có bình luận

Vui lòng để lại bình luận của bạn vào ô bên dưới