Trỏ domain về vps mua trên Vultr

Trỏ domain về vps mua trên Vultr

0 368
tro domain ve vps

Bài viết sau đây hướng dẫn bạn trỏ domain về VPS trên Vultr. Nếu bạn mua domain trên Vultr thì hãy đăng nhập vào tài khoản để biết địa chỉ IP của VPS bạn đang sử dụng.

thong tin vps tren vultr

Thông tin VPS có địa chỉ ip là : 45.32.37.219. vị trí địa lý của VPS là Tokyo. Để xem thông tin chi tiết về hệ điều hành và các thông số trên VPS bạn click vào xem chi tiết

thong tin vps tren vultr

Thông tin vps gồm CPU: 2vCore, Ram 2048 MB, Hệ điều hành Ubuntu 15.10. Các thông tin này bạn đã được biết khi lần đầu tiên triển khai VPS.

Để tiến hành cài đặt trỏ domain bạn về VPS. Bạn cần vào cài đặt trên domain. Trong hướng dẫn này là chỉ bạn cách cài đặt domain được mua tại matbao.net.

Bạn hãy đăng nhập vào quản trị của mắt bão tại địa chỉ https://id.matbao.net. Trong phần cài đặt tên miền bạn chỉ cần điền thông tin các bản ghi như sau. Mục quản lý DNS

tro domain ve vps

Như vậy là trong cấu hình này đã trỏ domain itcenter.vn về vps có địa chỉ ip 45.32.37.219

Tuy nhiên như vậy mới là trỏ xong domain về vps. Bạn cần làm các bước tiếp theo để cài đặt trên vps.

Hãy vào thư mục : /etc/apache2/sites-available/  để điền chỉnh các file cài đặt nhằm thiết lập cấu hình vps.

Nếu bạn sử dụng filezilla thì sẽ thầy được giao diện như sau

filezilla cai vps

Trước đó bạn cần cài Filezilla. Đây là phần mềm miễn phí giúp bạn thiết lập kết nối để quản lý file trên share host, trên vps. Bạn có thể tải filezilla về tại đây:  https://filezilla-project.org/

Sau khi cài đặt FileZilla bạn cần thiết lập kết nối tới vps theo thông tin như sau.

Hãy điền tên đăng nhập và mật khẩu để kết nối được tới vps của bạn

Sau khi truy cập được vào thư mục /etc/apache2/sites-available/ . Bạn hãy tải file 000-default.conf về máy tính và tiến hành thiết lập như sau

cai domain tren vps

<VirtualHost *:80>
ServerName itcenter.vn (tên domain của bạn)
DocumentRoot /var/www/html/itcenter
ServerAdmin phamthai2009@hotmail.com (Email của bạn)
AccessFileName .htaccess
DirectoryIndex index.php
<Directory “/var/www/html/itcenter”> (Thư mục )
Options Indexes
AllowOverride ALL
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Bạn cần theo thêm các thực mục trên vps. Hãy vào thư mục /var/www/html/   để tạo thêm thư mục theo đúng khai báo như file.

Quay trở lại vps bạn mua trên vultr. Hãy vào phần views console. Đăng nhập vào vps bằng tài khoản cao nhất rồi thực hiện câu lệnh để kích hoạt file cấu hình site

sudo a2ensite <yourdomain>.conf

Tiếp đến hãy chạy lệnh reload lại apache bằng câu lệnh

sudo service apache2 reload

Sau đó hãy vào tên miền để kiếm tra xem. Bạn có thể tải file ảnh hay file html bất kỳ vào thư mục chính của tên miền để xem đã truy cập được hay chưa.

Đây là bài hướng dẫn cơ bản cho việc trỏ domain về vps mua trên Vultr. Hy vọng bài viết giúp bạn làm được. Nếu bạn không sử dụng vps cài bằng ubuntu thì hãy tìm kiếm để có các hướng dẫn đúng.

Chưa có bình luận

Vui lòng để lại bình luận của bạn vào ô bên dưới