Tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện kiếm tiền trên Facebook ad...

Tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện kiếm tiền trên Facebook ad breaks

0 128
Facebook ad breaks

Để kiếm được tiền từ nội dung của mình trên Facebook, nhà phát hành và người sáng tạo nội dung phải tuân thủ bộ quy tắc có tên là Tiêu chuẩn hợp lệ để kiếm tiền. Tiêu chuẩn hợp lệ để kiếm tiền của chúng tôi bao gồm các quy tắc áp dụng cho mọi nội dung, Trang và Nhóm trên Facebook, chẳng hạn như Điều khoản dịch vụ, cũng như các quy tắc đặt ra thêm những hạn chế đối với nội dung được phép và không được phép sử dụng để kiếm tiền.

Chính sách và điều khoản áp dụng

Để kiếm tiền trên Facebook, Trang và nội dung của bạn phải:

Tuân thủ các Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi

Các quy tắc này áp dụng cho mọi bài viết và hoạt động tương tác trên Facebook, bao gồm quy tắc đối với ngôn từ gây thù ghét, hành vi kêu gọi bạo lực, nội dung lạm dụng tình dục. Mọi nội dung do nhà phát hành hoặc người sáng tạo nội dung đăng vi phạm các Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, bao gồm chính sách liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, tính xác thực và sự an toàn của người dùng, có thể khiến người sáng tạo nội dung hoặc nhà phát hành trở nên không đủ điều kiện hoặc mất khả năng hội đủ điều kiện để kiếm tiền bằng các tính năng của chúng tôi.

Nếu cho rằng nội dung của mình có thể đã vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, bạn có thể xem thông báo. Nếu cho rằng mình có thể đã vi phạm các chính sách của chúng tôi liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bạn có thể tìm thêm thông tin, tìm hiểu thêm về hành vi vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa.

Tuân thủ các Điều khoản thanh toán của chúng tôi

Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải tuân thủ các Điều khoản thanh toán của Facebook, nếu không có thể sẽ mất khả năng hội đủ điều kiện để sử dụng các tính năng kiếm tiền của chúng tôi.

Tuân thủ các Điều khoản về Trang của chúng tôi

Nội dung do một Trang chứ không phải một Nhóm hoặc Trang cá nhân đăng cần tuân thủ bộ quy tắc riêng. Điều khoản của Trang bao gồm các hạn chế đối với hành vi không đúng đắn, hoạt động chia sẻ giả tạo và nhiều hoạt động khác.

Tuân thủ các Nguyên tắc về nội dung kiếm tiền của chúng tôi

Nội dung bạn muốn kiếm tiền phải đáp ứng thêm cấp độ tiêu chuẩn ở trên và cả Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Các quy tắc bổ sung này được gọi là Nguyên tắc về nội dung kiếm tiền và bao gồm cả hạn chế chặt chẽ hơn đối với chính nội dung cũng như định dạng hiển thị nội dung.

Chia sẻ nội dung xác thực

Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành đăng nội dung bị gắn cờ là tin đồn thất thiệt và tin giả có thể không đủ điều kiện hoặc mất khả năng hội đủ điều kiện để kiếm tiền. Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành chia sẻ nội dung giật tít câu view hoặc nội dung giật gân có thể không đủ điều kiện hoặc mất khả năng hội đủ điều kiện để kiếm tiền.

Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải chia sẻ nội dung xác thực với cộng đồng. Nội dung được phân phối, chia sẻ hoặc tương tác giả tạo (bao gồm nhưng không giới hạn ở lượt xem và bình luận) sẽ không đủ điều kiện kiếm tiền.

Thu hút sự quan tâm đông đảo

Người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải có nội dung xác thực, thu hút sự quan tâm đông đảo trên Facebook. Để đủ điều kiện sử dụng tất cả các tính năng kiếm tiền, người sáng tạo nội dung và nhà phát hành phải có nội dung thu hút sự quan tâm đông đảo trong ít nhất 90 ngày. Để có quyền truy cập tính năng nghỉ để quảng cáo, người sáng tạo nội dung và nhà phát hành còn phải duy trì một lượng cơ sở người theo dõi vừa đủ, thể hiện qua số người theo dõi hoặc bạn bè của bạn trên Facebook.

Chưa có bình luận

Vui lòng để lại bình luận của bạn vào ô bên dưới