Thuật ngữ dùng trong Affiliate Marketing

Thuật ngữ dùng trong Affiliate Marketing

0 383

Online Marketing: Online Marketing là hình thức marketing dựa trên các công cụ của internet. Online Marketing bao gồm nhiều công cụ/hình thức như: Display Advertising, SEO, SEM – Search Engine Marketing, Email Marketing, Social Marketing…

ROI – Return on Investment: Hiệu quả trên ngân sách đầu tư. Chỉ số này để biết được để có một khách hàng doanh nghiệp phải tốn bao nhiêu chi phí, và sau cả chiến dịch với 1 khoản ngân sách nhất định thì doanh nghiệp thu lại được hiệu quả gì? ROI được dùng trong Affiliate cùng với các chiến dịch SEM Adwords

Traffic: Traffic là lượng truy cập vào trang web của ta từ nhiều nguồn.

Direct traffic: là lưu lượng khách truy cập một trang web bằng cách gõ trực tiếp địa chỉ URL vào trình duyệt hoặc nhấp vào một đường liên kết đã đánh dấu (bookmarked link, trên trình duyệt web có sẵn chức năng lưu lại các địa chỉ web hay)

Visit: là đơn vị tính số lượt người truy cập vào website trong 1 quảng thời gian nhất định

Pageviews: Pageviews là số trang web được mở trong 1 lần truy cập (Visit). Ví dụ: Trong 1 ngày, có 100 lượt visit (100 người độc lập truy cập vào website) và số lượt xem trang là 1000. Qua đó, trung bình 1 người truy cập vào website duyệt 10 trang con.

Conversion Rate: Conversion Rate là chỉ số thể hiện tỷ lệ khách hàng thực hiện một hành vi sau khi xem vào quảng cáo, hành vi đó có thể là mua hàng/điền vào form, gửi email liên hệ, gọi điện… Đây là chỉ số quan trọng đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, chỉ số này có thể cho biết được doanh nghiệp đã bỏ ra bao nhiêu chi phí để có được một khách hàng.

 

Lead (Visits): Số lượt truy cập vào trang
Conversion rate: Tỷ lệ chuyển đổi đổi sang khách hàng
Numbers of Sales (Doanh số bán hàng) = Lead * Conversion rate
Numbers of Repeat Businesss: Trung bình mỗi khách chi tiêu bao nhiêu lần
Sales Revenue (Tổng doanh thu bán hàng) = No.of Repeat Business * No.of Sales
Net Profits = Sales Revenue * Net Profit Margins

Ví dụ:

Số lượt truy cập vào Website Affilite trong 1 ngày: 1000 lượt
Conversion rate: 5%
Doanh số bán hàng: 1000 * 5% = 50 Sales
50 Sales mới tương đương 50 khách hàng
Nếu sản phẩm tiếp thị liên kết có chương trình Upsale, DownSale thì 1 khách hàng sẽ mang lại doanh thu cao hơn.

Chưa có bình luận

Vui lòng để lại bình luận của bạn vào ô bên dưới