Danh sách các công ty bảo hiểm tại Việt Nam

Danh sách các công ty bảo hiểm tại Việt Nam

0 411
bao hiem nhan tho

CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM: 14

1

Công ty TNHH Aon Việt Nam

http://www.aon.com/vietnam/en

2

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Việt Quốc

vietquocibc.com.vn

3

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Á Đông

adongbroker.vn

4

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam

http://www.grassavoyewillis-vn.com

5

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam

www.vietnam.marsh.com

6

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương

thaibinhduongco@vnn.vn

7

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Cimeco

Cimeicogroup.com

8

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Sao Việt

 

9

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam

www.jltasia.com

10

Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á

www.namabroker.com.vn

11

Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho (Việt Nam)

 

12

Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sabrina

13

Công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm GINET Việt Nam

ginetbroker.com

CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM: 2

1

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE)

vinare.com.vn

2

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

www.pvire.com.vn

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 18

1

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ)

www.baovietnhantho.com.vn

2

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential)

www.prudential.com.vn

3

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife)

www.manulife.com.vn

4

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA)

www.aia.com.vn

5

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life)

www.life.chubb.com/vn

6

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir)

www.prevoir.com.vn

7

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi)

www.dai-ichi-life.com.vn

8

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay life)

www.cathaylife.com.vn

9

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (FWD)

www.fwd.com.vn

10

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Việt Nam) (Hanwha)

www.hanwhalife.com.vn

11

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI)

www.vcli.vn

12

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon (Việt Nam)  (Fubon life)

https://www.fubonlife.com

13

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali (Việt Nam) (Generali)

www.generali-life.com.vn

14

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam

www.aviva.com.vn

15

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam

https://sunlife.com.vn

16

Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng life)

www.phuhunglife.com

17

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife (BIDV Metlife)

www.bidvmetlife.com.vn

18

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life)

www.mbageas.life

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ: 31

1

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt)

baoviet.com.vn/insurance

2

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh)

www.baominh.com.vn

3

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)

www.pjico.com.vn

4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long)

http://www.baohiembaolong.vn

5

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI)

www.pvi.com.vn   /   www.pvionline.com.vn

6

Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt – Tokio Marine (BVTM)

baoviettokiomarine.com

7

Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC)

www.uicvn.com

8

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

www.pti.com.vn

9

Công ty TNHH  Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (Groupama)

www.groupama.vn

10

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương

vbi.vietinbank.vn

11

Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina)

www.svi.com.vn

12

Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)

www.vass.com.vn

13

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)

www.bic.vn

14

Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (AAA)

www.aaa.com.vn

15

Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam (AIG)

www.aig.com.vn

16

Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam (QBE)

www.qbe.com.vn

17

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)

abic.com.vn

18

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)

http://www.gic.com.vn

19

Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC)

www.pacvn.vn

20

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (Liberty)

www.LibertyInsurance.com.vn

21

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb (Chubb)

http://www.chubb.com/vn-vn

22

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

www.mic.vn/www.baohiem247.vn

23

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI)

www.vna-insurance.com

24

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)

www.bshc.com.vn

25

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV)

www.bhv.com.vn

26

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG)

http://www.msig.com.vn

27

Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon)

https://www.fubon.com

28

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành)

www.xti.com.vn

29

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay)

http://www.cathay-ins.com.vn

30

Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội (SGI Hà Nội)

www.sgic.co.kr

Chưa có bình luận

Vui lòng để lại bình luận của bạn vào ô bên dưới