Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

0 299

Theo wikipedia thì: Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa chủ hợp đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm, trong đó công ty bảo hiểm hứa sẽ trả cho người thụ hưởng được chỉ định một khoản tiền, khi cái chết của một người được bảo hiểm. Tùy thuộc vào hợp đồng, thanh toán cũng có thể được thực hiện khi có các sự kiện khác như bệnh nan y hoặc bệnh hiểm nghèo xảy ra. Chủ chính sách thường trả phí bảo hiểm định kỳ hoặc một lần. Các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí tang lễ, cũng có thể được bao gồm trong các lợi ích người thụ hưởng.

Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng pháp lý và các điều khoản của hợp đồng mô tả những hạn chế của các sự kiện được bảo hiểm. Các loại trừ cụ thể thường được ghi vào hợp đồng để giới hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm; ví dụ phổ biến là các yêu cầu liên quan đến tự sát, lừa đảo, chiến tranh, bạo loạn và hỗn loạn dân sự.

Theo luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 tại Điều 3 mục 12 thì:  Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Như vậy cách hiểu đầy đủ bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng bảo hiểm. Theo mục 1 điều 12 trong luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 thì: “Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm “.

Theo mục 10 điều 3 trong luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ có giải thích Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm có ghi rõ mức phí cần đóng để duy trì hợp đồng bảo hiểm. Mức phí này sẽ cố định suốt thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Bên mua bảo hiểm là cá nhân, tổ chức cần phải có trách nhiệm khai báo trung thực thông tin trong hợp đồng bảo hiểm. Các thông tin cần khai báo rõ là tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm. Đây chính là căn cứ trong trường hợp thẩm định bảo hiểm. Vì thế khai báo trung thực thông tin là trách nhiệm của bên mua bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm là một công ty đăng ký kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam. Theo nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định về vốn pháp định của công ty bảo hiểm nhân thọ.

Chưa có bình luận

Vui lòng để lại bình luận của bạn vào ô bên dưới