Yêu cầu đối với tài khoản Google Ads – Hoàn tất quy...

Yêu cầu đối với tài khoản Google Ads – Hoàn tất quy trình xác minh hoạt động kinh doanh

0 1243
quang cao google ads

Google có thể yêu cầu nhà quảng cáo cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh của họ trong quá trình triển khai chương trình xác minh mới. Các hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn ở mô hình kinh doanh của nhà quảng cáo, các dịch vụ do nhà quảng cáo cung cấp và mối quan hệ của họ với các thương hiệu được quảng cáo hoặc bên thứ ba.

Google yêu cầu một số nhà quảng cáo hoàn tất việc xác minh để đảm bảo người dùng có được trải nghiệm quảng cáo an toàn và đáng tin cậy. Chương trình xác minh này giúp chúng tôi hiểu rõ hoạt động kinh doanh, các sản phẩm và dịch vụ của nhà quảng cáo cũng như mối quan hệ giữa nhà quảng cáo với các thương hiệu hoặc bên thứ 3 mà họ đang phân phát quảng cáo (nếu có). Hãy tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với quy trình xác minh hoạt động kinh doanh .

Để tiếp tục phân phát quảng cáo thông qua Google Ads, bạn vui lòng hoàn tất biểu mẫu xác minh hoạt động kinh doanh cho tài khoản Google Ads *** của bạn trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này. Nếu bạn không điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu xác minh này trong khoảng thời gian quy định, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng và bạn sẽ nhận được thông báo trước 7 ngày.

Sau khi bạn gửi biểu mẫu xác minh, chúng tôi sẽ xem xét thông tin phản hồi của bạn. Chúng tôi có thể sẽ liên hệ với bạn nếu có thêm câu hỏi. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin mà bạn cung cấp trong biểu mẫu xác minh này theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng trong thời gian chúng tôi xem xét, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục phân phát bình thường nếu tuân thủ chính sách Google Ads của chúng tôi.

Để thực hiện xác minh này bạn có thể vào email Google ads và click vào “biểu mẫu xác minh” hoặc trong tài khoản Google ads bạn sẽ nhận được thông báo

Sau khi click vào bạn sẽ thấy giao diện sau đây

Bạn cần điền đầy đủ thông tin vào Form ” Quy trình xác minh hoạt động kinh doanh”

Sau khi điền form và gửi đi bạn sẽ chờ nhận được phản hồi từ Google Ads.

Nếu hoạt động kinh doanh của bạn đáp ứng và phù hợp với chính sách của Google thì bạn sẽ nhận được email thông báo sau

 

Chưa có bình luận

Vui lòng để lại bình luận của bạn vào ô bên dưới