YouTube giảm thời lượng xử lý tranh chấp bản quyền

YouTube giảm thời lượng xử lý tranh chấp bản quyền

0 157

YouTube thông báo một số cập nhật để cải thiện quy trình kháng nghị và tranh chấp bản quyền.

YouTube đang rút ngắn thời lượng của quy trình kháng nghị và tranh chấp bản quyền, điều này sẽ giúp giảm tác động của các xác nhận quyền sở hữu sai.

Bây giờ, nếu bạn nhận được khiếu nại về bản quyền dẫn đến việc YouTube chặn video của bạn, bạn có thể xúc tiến quá trình hiển thị lại video.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách thức hoạt động của quy trình tranh chấp bản quyền, quy trình thay đổi như thế nào và những thay đổi mang lại lợi ích như thế nào cho người sáng tạo.

Quy trình tranh chấp bản quyền trên YouTube

Khi bạn tải lên một video có nội dung có bản quyền, bạn có thể nhận được cái mà YouTube gọi là xác nhận quyền sở hữu “Content ID”. Cộng đồng YouTube gọi chúng là khiếu nại về bản quyền, vì vậy đó là thuật ngữ đang sử dụng trong bài viết này.

Bạn có thể tranh chấp xác nhận quyền sở hữu nếu bạn tin rằng bạn có quyền sử dụng nội dung video.

Các tranh chấp sẽ được chuyển cho người khiếu nại để xem xét và họ có 30 ngày để quyết định xem có nên bác bỏ hoặc chuyển nó sang giai đoạn tiếp theo. Khiếu nại sẽ tự động được hủy bỏ nếu họ không phản hồi trong vòng 30 ngày.

Bạn có thể gửi đơn khiếu nại nếu bạn tranh chấp một xác nhận quyền sở hữu và nó bị người khiếu nại từ chối. Nếu nguyên đơn từ chối kháng nghị, họ có tùy chọn gửi yêu cầu gỡ xuống do vi phạm bản quyền.

Người xác nhận quyền sở hữu có 30 ngày để xem xét kháng nghị, điều này có nghĩa là video của bạn có thể vẫn bị chặn trong hơn 60 ngày.

YouTube không tham gia trực tiếp cho đến khi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền được gửi. Nếu YouTube xác định yêu cầu là hợp lệ, YouTube sẽ xóa video của bạn và đưa ra cảnh cáo đối với kênh của bạn.

Tuy nhiên, YouTube sẽ khôi phục video của bạn nếu bạn chứng minh thành công quyền sở hữu nội dung.

Quy trình tranh chấp bản quyền kéo dài khi bạn tính đến 30 ngày đối với quy trình tranh chấp, 30 ngày đối với quy trình kháng nghị và tuy nhiên, YouTube sẽ mất nhiều thời gian để xem xét yêu cầu gỡ xuống.

YouTube đang thực hiện hai thay đổi để tăng tốc độ kháng nghị và tranh chấp bản quyền.

Các thay đổi đối với quy trình tranh chấp bản quyền của YouTube

YouTube đang rút ngắn thời gian mà những người khiếu nại phải xem xét các khiếu nại về bản quyền từ 30 ngày xuống còn 7 ngày .

Lưu ý rằng các nguyên đơn tiếp tục có 30 ngày để xem xét tranh chấp ban đầu; YouTube chỉ rút ngắn thời gian kháng cáo xuống còn bảy ngày.

Đối với các xác nhận quyền sở hữu ngăn người xem xem video của bạn, giờ đây bạn sẽ có tùy chọn bỏ qua bước kháng nghị ban đầu và chuyển thẳng đến giai đoạn kháng nghị. YouTube gọi đây là tùy chọn báo cáo để kháng nghị

YouTube đang giới thiệu tùy chọn từ chối khiếu nại để cung cấp cho người sáng tạo một cách để giảm tác động của các xác nhận quyền sở hữu sai có khả năng chặn video của họ.

Với những thay đổi này được thực hiện, quy trình tranh chấp bản quyền của YouTube hiện trông giống như sau:

Việc đệ trình lên để khiếu nại là tùy chọn. Người sáng tạo vẫn có thể thực hiện quy trình tranh chấp dài hơn nếu họ chọn.

Vì tùy chọn này làm tăng nguy cơ xảy ra cảnh cáo bản quyền, bạn chỉ nên sử dụng tùy chọn leo thang để kháng nghị khi bạn tự tin rằng mình có đủ bằng chứng để tranh chấp khiếu nại.

Một lựa chọn khác là không làm gì cả. YouTube không coi các khiếu nại về bản quyền là hình phạt đối với kênh của bạn, vì vậy, bạn luôn có thể chấp nhận khiếu nại đó nếu bạn tin rằng khiếu nại đó hợp lệ.

Nguồn: Creator Insider