Thêm một cách kiếm tiền mới từ Youtube Shorts

Thêm một cách kiếm tiền mới từ Youtube Shorts

0 835

Youtube sẽ sớm triển khai chia sẻ doanh thu quảng cáo đối với Youtube shorts. Youtube thông báo rằng những người làm video ngắn sẽ sớm được tham gia vào chương trình đối tác để kiếm tiền từ quảng cáo. Theo đó, nhà sáng tạo sẽ được 45% doanh thu quảng cáo đến từ Youtube Shorts.

Đây là một cập nhật quan trọng dành cho những người sáng tạo kiếm được thu nhập trên YouTube.

Không giống như các video dạng dài, cho phép người sáng tạo kiếm tiền từ doanh thu quảng cáo, Video ngắn không có con đường kiếm tiền trực tiếp.

YouTube có “quỹ” Shorts trao tiền cho những người sáng tạo có video phổ biến. Trong giai đoạn đầu triển khai Youtube tạo quỹ 100 triệu USD sẽ được trả cho nhà sáng tạo trên Shorts.

Dưới đây là thông tin thêm về thời điểm người sáng tạo có thể bắt đầu kiếm tiền với YouTube Shorts và ai sẽ đủ điều kiện tham gia kiếm tiền.

Kiếm tiền từ Youtube shorts

Bắt đầu từ đầu năm 2023, những người sáng tạo trong Chương trình đối tác YouTube sẽ đủ điều kiện kiếm tiền từ video ngắn.

Điều này sẽ cho phép người sáng tạo kiếm tiền từ quảng cáo chạy giữa các video trong nguồn cấp dữ liệu ngắn gọn.

YouTube sẽ thêm doanh thu được tạo ra từ quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu Short và chia một phần cho người sáng tạo vào cuối tháng.

Từ tổng số tiền được phân bổ cho người sáng tạo, họ sẽ giữ 45% doanh thu, được phân phối dựa trên tỷ lệ chia sẻ của họ trong tổng số lượt xem trong Shorts.

Đây là một cách tiếp cận thú vị để thanh toán cho những người sáng tạo, khuyến khích cả cộng đồng tham gia chương trình Youtube shorts.

Doanh thu quảng cáo từ Youtube shorts càng nhiều trong tháng, thì mọi người càng được trả nhiều tiền hơn.

Trên lý thuyết, đây có vẻ là một cách thông minh để thu hút cộng đồng YouTube tập hợp lại sau Shorts, đây chính xác là những gì công ty cần làm để vượt qua các đối thủ cạnh tranh như TikTok.

Trái ngược với quỹ Shorts, YouTube cho biết mô hình chia sẻ doanh thu này được xây dựng vì sự bền vững lâu dài:

“Chúng tôi hy vọng phần lớn những người nhận Quỹ ngắn hạn của chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn theo mô hình mới này, được xây dựng vì sự bền vững lâu dài. Thay vì một quỹ cố định, chúng tôi đang tăng gấp đôi mô hình chia sẻ doanh thu đã thúc đẩy nền kinh tế của người sáng tạo và cho phép người sáng tạo hưởng lợi từ sự thành công của nền tảng. ”

Mở rộng tính đủ điều kiện của Chương trình Đối tác YouTube

Để được hưởng lợi từ tính năng kiếm tiền từ Shorts, trước tiên người sáng tạo phải được chấp nhận tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

Để thu hút nhiều người sáng tạo tập trung vào chương trình Đối tác hơn, YouTube sẽ đưa ra các tiêu chí mới về tính đủ điều kiện.

Bắt đầu từ đầu năm 2023, người sáng tạo có thể đăng ký Chương trình Đối tác YouTube bằng cách đạt ngưỡng 1.000 người đăng ký và 10 triệu lượt xem trong Thời gian ngắn trong 90 ngày.

Thay đổi này sẽ cho phép người sáng tạo đủ điều kiện tham gia Chương trình đối tác ngay cả khi họ không xuất bản video dạng dài.

Khi thay đổi này được triển khai, YouTube sẽ giữ nguyên tiêu chí hiện có – đó là 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem.

Cuối cùng, YouTube cho biết họ sẽ hạ thấp ngưỡng đủ điều kiện nhận tài trợ của người hâm mộ vào đầu năm 2023, cho phép những người sáng tạo không tham gia Chương trình đối tác kiếm tiền từ các giao dịch mua của người xem.

Nguồn : YouTube