Google Drive cải tiến chức năng chia sẻ giúp cài đặt giới...

Google Drive cải tiến chức năng chia sẻ giúp cài đặt giới hạn thời gian truy cập tệp

0 249

Người dùng Google Drive sẽ được sử dụng tính năng giới hạn thời gian truy cập tệp. Khi chia sẻ file bạn có thể thêm ngày hết hạn vào quyền truy cập của ai đó khi chia sẻ thay vì chỉ “sau khi một người đã có quyền truy cập vào tệp”. Để làm như vậy, hãy thêm ai đó như bạn thường làm và nhấn vào menu thả xuống vai trò. “Thêm ngày hết hạn” xuất hiện ở dưới cùng và bạn sẽ nhận được một bộ chọn ngày.

Trong khi đó, “bây giờ bạn có thể thêm quyền truy cập sắp hết hạn cho người chỉnh sửa, thay vì chỉ dành cho người xem và người nhận xét”. Tính năng này nhằm mục đích cộng tác “có giới hạn thời gian” để “bạn không phải dọn dẹp danh sách kiểm soát quyền truy cập của tệp sau khi quá trình cộng tác kết thúc.”

Tính năng chia sẻ có giới hạn thời gian trên Google Drive đang được triển khai trên nền tảng web. Tính năng này sẽ có mặt trên Android vào cuối tháng 11.

  • Có sẵn cho Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard và khách hàng tổ chức phi lợi nhuận
  • Không khả dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline, cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business
  • Không khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân