Sáu điều cần biết về ChatGPT trước khi sử dụng nó cho...

Sáu điều cần biết về ChatGPT trước khi sử dụng nó cho SEO

0 126

ChatGPT là một chatbot trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ bạn tạo ra nội dung cho website. Có rất nhiều vấn đề cần xem xét khi sử dụng ChatGPT nhằm tạo ra bài viết để SEO website. Chất lượng nội dung của ChatGPT tạo ra được nhiều người đánh giá cao. Tại sao ChatGPT có thể làm được điều đó.

ChatGPT được tạo ra là nhờ trí tuệ nhân tạo, nó được tốt hơn nhờ dữ liệu con người đưa vào. Điều này có nghĩa là nó sẽ ngày càng thông minh hơn khi nó học được nhiều hơn. ChatGPT được kết hợp với một mô hình ngôn ngữ lớn có tên là InstructGPT, nhờ đó nó có thể trả lời được các câu hỏi phức tạp. Nhờ khả năng này mà ChatGPT sẽ có thể viết được ra các bài tiểu luận tương tự con người.

Tuy nhiên, có những hạn chế đối với ChatGPT mà bạn cần biết trước khi quyết định sử dụng nó trong một dự án SEO. Bởi vì ChatGPT vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện, cho nên những lời văn được tạo ra có vẻ chưa có được giọng điệu giống con người.

1 –  ChatGPT bị hạn chế để tạo ra các nội dung kích động và thù địch

Bởi vì tránh việc mọi người lạm dụng ChatGPT tạo ra các bài viết mang tính gây thù ghét và phân biệt chủng tộc. Cho nên công việc của các nhân viên là cần gắn nhãn để giúp ChatGPT loại bỏ những câu từ có hại và tránh viết ra những nội dung độc hại. Nó cũng giống như một đứa trẻ, chúng ta dạy nó điều gì thì nó sẽ học điều đó.

2- ChatGPT không biết các việc ở hiện tại

Bởi vì ChatGPT hoạt động được tốt là nhờ dữ liệu đưa vào. Chính vì thế nó chỉ biết và được hướng dẫn về các nội dung đã cũ. Những sự kiện mới xảy ra ChatGPT sẽ không thể biết được.

3- Chưa đưa ra được nhận định riêng

Bởi vì ChatGPT vẫn chưa đủ thông minh để tự tư duy như con người. Thay vào đó nó chỉ đưa ra những bài viết mang tính chất hướng dẫn chung. Các bài viết này mang tính trung lập và thiếu cảm xúc giống như con người đưa vào bài viết.

4- ChatGPT cần hướng dẫn chi tiết

ChatGPT cần bạn hướng dẫn chi tiết mới có thể tạo ra bài viết hoàn chỉnh. Bởi vì dữ liệu mà ChatGPT đang có còn quá ít để nó có thể tự tạo ra những bài viết có chất lượng cao. Cho nên việc bạn cần làm là hướng dẫn nó để tạo ra bài viết đầy đủ và chính xác hơn.

5- Nội dung do AI tạo ra có thể bị phát hiện bởi Google

Các nhà nghiên cứu tại Google và các tổ chức khác đã nghiên cứu các thuật toán trong nhiều năm để phát hiện thành công nội dung do AI tạo ra. Nhờ vào việc phát hiện cách dùng từ đồng nghĩa hay các lỗi chính tả. Từ đó họ sẽ xác định xem nội dung nào do AI tạo ra.

6- Đánh dấu mật mã tài liệu do AI tạo ra

Điều đáng quan tâm hơn là các nhà nghiên cứu OpenAI đã phát triển dấu chỉ mật mã sẽ hỗ trợ phát hiện nội dung được tạo thông qua một sản phẩm OpenAI như ChatGPT.

Điều này có nghĩa là khi bạn sử dụng AI để tạo nội dung thì trong tài liệu đó sẽ có một dấu chỉ trong cách sắp xếp câu hoặc các sử dụng từ đồng nghĩa hay lỗi chính tả. Các lỗi này sẽ là dấu hiệu để một phần mềm phát hiện ra đó là tài liệu do AI tạo ra.

Rõ ràng con người đang từng bước áp dụng AI để tạo ra nội dung nhanh hơn. Tuy nhiên việc lạm dụng AI để tạo nội dung website sẽ gặp rủi ro. Bởi vì Google tuyên bố nội dung do AI tự động tạo ra là nội dung spam.

John Mueller của Google vào tháng 4 năm 2022 đã nói rằng nội dung do AI tạo ra vi phạm nguyên tắc của Google .