Công cụ miễn phí tốt nhất để chụp ảnh từ video

Công cụ miễn phí tốt nhất để chụp ảnh từ video

0 121

Dưới đây là danh sách các công cụ miễn phí tốt nhất để chụp ảnh từ video:

VLC Media Player: Một trình phát video phổ biến với khả năng chụp ảnh từ video.

Bạn có thể sử dụng VLC Media Player để chụp ảnh từ video theo các bước sau:

 1. Mở VLC Media Player và load video cần chụp.
 2. Trong khi phát video, tìm đến khoảng thời gian mà bạn muốn chụp.
 3. Nhấn phím “P” hoặc “Ctrl + Alt + S” để chụp một ảnh từ video đang phát.
 4. Chụp được ảnh sẽ được lưu với định dạng PNG trong thư mục “My Pictures” của máy tính.
 5. Chú ý: Bạn có thể thay đổi địa chỉ lưu trữ của ảnh chụp từ video trong cài đặt của VLC Media Player.

VirtualDub: Một công cụ chỉnh sửa video miễn phí với tính năng chụp ảnh từ video.

Bạn có thể sử dụng VirtualDub để chụp ảnh từ video theo các bước sau:

 1. Mở VirtualDub và load video cần chụp.
 2. Tìm đến khoảng thời gian mà bạn muốn chụp.
 3. Nhấn phím “A” để đặt điểm bắt đầu và nhấn phím “B” để đặt điểm kết thúc.
 4. Chọn “File” -> “Save Image” để lưu ảnh chụp.
 5. Chọn định dạng lưu (ví dụ: JPEG, PNG) và đặt tên cho ảnh.

Chú ý: Bạn có thể chọn khoảng thời gian chụp để lấy nhiều hình ảnh từ video.

Gihosoft Free Video Capture: Một công cụ chụp ảnh từ video miễn phí với khả năng chọn khoảng thời gian để chụp ảnh.

Bạn có thể sử dụng Gihosoft Free Video Capture để chụp ảnh từ video theo các bước sau:

 1. Tải và cài đặt Gihosoft Free Video Capture từ trang chủ của nó.
 2. Mở phần mềm và chọn “Snapshot” từ thanh công cụ.
 3. Chọn video cần chụp.
 4. Tìm đến khoảng thời gian mà bạn muốn chụp.
 5. Nhấn nút “Snapshot” để chụp ảnh.
 6. Chọn “Save” để lưu ảnh và chọn định dạng lưu và đặt tên cho nó.

Chú ý: Gihosoft Free Video Capture cũng có thể chọn khoảng thời gian chụp để lấy nhiều hình ảnh từ video.

PicPick: Một phần mềm chụp ảnh từ video miễn phí với tính năng chụp ảnh tự động theo thời gian.

Bạn có thể sử dụng PicPick để chụp ảnh từ video theo các bước sau:

 1. Tải và cài đặt PicPick từ trang chủ của nó.
 2. Mở phần mềm và chọn “Video Capture” từ thanh công cụ.
 3. Chọn video cần chụp.
 4. Tìm đến khoảng thời gian mà bạn muốn chụp.
 5. Nhấn nút “Snapshot” để chụp ảnh.
 6. Chọn “Save” để lưu ảnh và chọn định dạng lưu và đặt tên cho nó.

Chú ý: PicPick cũng có thể chọn khoảng thời gian chụp để lấy nhiều hình ảnh từ video.

OBS Studio: Một công cụ chụp ảnh từ video miễn phí với khả năng chụp ảnh từ nhiều nguồn khác nhau.

Bạn có thể sử dụng OBS Studio để chụp ảnh từ video theo các bước sau:

 1. Tải và cài đặt OBS Studio từ trang chủ của nó.
 2. Mở OBS Studio và chọn “Sources” từ thanh công cụ.
 3. Chọn “Media Source” và đặt tên cho nó.
 4. Chọn video cần chụp.
 5. Tìm đến khoảng thời gian mà bạn muốn chụp.
 6. Nhấn “Ctrl + Alt + Shift + S” để chụp ảnh.
 7. Chọn “File” từ thanh công cụ và chọn “Save Scene” để lưu hình ảnh.

Chú ý: Bạn cũng có thể sử dụng chức năng “Streaming” của OBS Studio để chụp nhiều hình ảnh từ video mà không cần lưu lại.

Lightworks: Một trình chỉnh sửa video miễn phí với tính năng chụp ảnh từ video.

Bạn có thể sử dụng Lightworks để chụp ảnh từ video theo các bước sau:

 1. Tải và cài đặt Lightworks từ trang chủ của nó.
 2. Mở Lightworks và chọn “Import” từ thanh công cụ.
 3. Chọn video cần chụp.
 4. Tìm đến khoảng thời gian mà bạn muốn chụp.
 5. Nhấn “V” để chuyển đến chế độ xem video.
 6. Nhấn “J” để tạo một keyframe tại điểm thời gian hiện tại.
 7. Chọn “Export” từ thanh công cụ và chọn “Export Still”.
 8. Chọn định dạng và đường dẫn lưu hình ảnh.
 9. Nhấn “Export” để lưu hình ảnh.

Chú ý: Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt khác để tùy chỉnh chế độ chụp hình.

Chú ý: Mỗi công cụ có thể có các tính năng và giới hạn khác nhau, vì vậy đề nghị bạn kiểm tra các tính năng và giới hạn trước khi sử dụng.