Kênh Youtube chưa bật kiếm tiền, nó sẽ bị hạn chế ra...

Kênh Youtube chưa bật kiếm tiền, nó sẽ bị hạn chế ra sao?

0 104
luu y khi lam youtube de kiem tien

Kênh YouTube chưa bật kiếm tiền có một số hạn chế, bao gồm:

Phạm vi và khả năng hiển thị: Kênh chưa bật kiếm tiền có thể có phạm vi và khả năng hiển thị thấp hơn so với kênh đã bật kiếm tiền, vì YouTube ưu tiên nội dung có thể kiếm tiền trong các thuật toán của nó.

Hạn chế quảng cáo: Kênh chưa bật kiếm tiền không thể chạy quảng cáo trên video của họ, điều này giới hạn khả năng kiếm tiền của họ.

Truy cập tới các tính năng của YouTube: Kênh đã bật kiếm tiền có truy cập tới một loạt tính năng và công cụ trên nền tảng, như Super Chat và Channel Memberships, giúp tăng doanh thu của họ. Kênh chưa bật kiếm tiền không có quyền truy cập tới các tính năng này.

Thiếu dữ liệu phân tích: Kênh chưa bật kiếm tiền có thể chỉ có truy cập hạn chế tới dữ liệu phân tích và báo cáo hiệu suất, gây khó khăn cho việc theo dõi thành công của video và kênh.

Để kênh Youtube của bạn bật kiếm tiền, bạn cần tuân thủ các yêu cầu của YouTube về nội dung và quảng cáo, bao gồm:

  1. Đảm bảo rằng tất cả nội dung của bạn tuân thủ chính sách của YouTube và quảng cáo.
  2. Đạt đến số giờ xem và lượt theo dõi tối thiểu để đủ điều kiện cho kênh được bật kiếm tiền.
  3. Thiết lập tài khoản AdSense và kết nối nó với kênh của bạn.
  4. Tạo nội dung giá trị và định kỳ để giữ cho người xem hài lòng và tiếp tục theo dõi kênh của bạn.
  5. Tìm kiếm các đối tác quảng cáo phù hợp với nội dung của bạn và hợp tác với họ để tăng doanh thu của bạn.

Lưu ý: YouTube có thể thay đổi chính sách và yêu cầu về kiếm tiền cho kênh một cách tự động, vì vậy hãy đảm bảo luôn kiểm tra các chính sách mới nhất.