Cách xem lại bình luận của mình trên TikTok

Cách xem lại bình luận của mình trên TikTok

0 225

Để xem lại bình luận của bạn trên TikTok, bạn có thể làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng TikTok trên điện thoại của bạn.
Đăng nhập vào tài khoản của mình nếu chưa đăng nhập.
Tìm đến video mà bạn đã bình luận hoặc livestream mà bạn đã tham gia.
Nhấp vào biểu tượng “Bình luận” (hình người nhỏ bên dưới video) để mở phần bình luận.
Cuộn xuống để xem tất cả bình luận liên quan đến video đó.
Để tìm bình luận của bạn, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm bằng cách chạm vào biểu tượng kính lúp hoặc biểu tượng hình cây bút (trên màn hình của bạn). Gõ tên người dùng hoặc nội dung của bình luận mà bạn muốn tìm.
Khi bình luận của bạn xuất hiện, bạn có thể xem lại nội dung và thấy phản hồi từ người dùng khác (nếu có).
Nếu bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa bình luận của mình, bạn có thể chạm vào biểu tượng ba chấm bên cạnh bình luận của bạn và chọn các tùy chọn tương ứng.
Lưu ý rằng việc xem lại bình luận của bạn chỉ áp dụng cho các bình luận mà bạn đã đăng trên video hoặc livestream công khai trên TikTok. Bình luận trên các video riêng tư hoặc video của người dùng khác có thể không hiển thị trong phần bình luận công khai và bạn sẽ không thể xem lại chúng.

Hy vọng rằng hướng dẫn trên đã giúp bạn tìm lại các bình luận mà bạn đã đăng trên TikTok một cách dễ dàng!