Google ra mắt khoá học Generative AI để phổ biến kiến thức...

Google ra mắt khoá học Generative AI để phổ biến kiến thức về trí tuệ nhân tạo

0 191

Google Cloud của Google vừa công bố việc giới thiệu một loạt các khoá học liên quan đến Generative AI, đây là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học máy tính và doanh nghiệp trên khắp thế giới. Generative AI, hay còn gọi là AI tổng quát, đang được tích hợp vào nhiều ứng dụng như các chatbot AI phát triển bởi các công ty lớn như Google và OpenAI.

Mục tiêu của Google là phổ biến kiến thức về Generative AI từ các khái niệm nền tảng đến sức ảnh hưởng của nó đối với tương lai của doanh nghiệp. Với chương trình Google Cloud Skills Boost, họ đã giới thiệu nhiều khoá học về Generative AI, từ các khóa dành cho những người chuyên sâu về kỹ thuật đến các khóa học dành cho người mới bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này.

Các khoá học Generative AI được chia thành hai loại: miễn phí và có phí (có cấp chứng chỉ), để phù hợp với các mục tiêu học tập và nguồn lực tài chính của học viên.

Dưới đây là một số ví dụ về các khoá học Generative AI miễn phí:

Introduction to Generative AI: Khóa học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về Generative AI và cách nó hoạt động.

Generative AI Fundamentals skill badge: Khóa học này giúp bạn hiểu sâu hơn về các nguyên tắc và cơ chế của Generative AI.

Generative AI for Developers: Dành cho những người phát triển, khóa học này hướng dẫn cách sử dụng Generative AI trong các ứng dụng thực tế.

Ngoài ra, còn có các khoá học Generative AI có phí như:

Get Started with Generative AI Studio: Khóa học này cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc bắt đầu sử dụng Generative AI Studio.

Generative AI with Vertex AI: Getting Started: Học cách bắt đầu sử dụng Vertex AI để tạo ra các mô hình Generative AI.

Prompt Design using PaLM: Khóa học này tập trung vào việc thiết kế các lời gợi ý (prompt) hiệu quả khi làm việc với mô hình Generative AI.

Explore and Evaluate Models using Model Garden: Học cách khám phá và đánh giá các mô hình Generative AI bằng cách sử dụng Model Garden.

Chương trình này mang lại cơ hội cho mọi người để tiếp cận và tìm hiểu về một trong những lĩnh vực thú vị và tiềm năng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng AI toàn cầu.

Bạn có thể xem toàn bộ các khoá học hiện có tại đây.