Udimi.com: cách mua lưu lượng truy cập chất lượng bằng quảng cáo...

Udimi.com: cách mua lưu lượng truy cập chất lượng bằng quảng cáo email

0 138

Udimi.com là một dịch vụ quảng cáo email được thiết kế để giúp các marketer và chủ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn lưu lượng truy cập chất lượng bằng cách sử dụng dịch vụ của những người bán email (email solo ads). Dưới đây là cách hoạt động chung của Udimi:

Đăng ký tài khoản: Người dùng (người mua quảng cáo) phải đăng ký tài khoản trên Udimi.com.

Tìm người bán email (Solo Ad Sellers): Udimi cung cấp một danh sách các người bán email (hoặc người chơi trong lĩnh vực này) có sẵn trên nền tảng. Người dùng có thể xem xét hồ sơ của từng người bán, bao gồm thông tin về chất lượng của lưu lượng truy cập của họ dựa trên đánh giá của người khác.

Chọn người bán: Người dùng có thể chọn một người bán email dựa trên các yếu tố như lĩnh vực cụ thể, số lượng lưu lượng truy cập cần, và ngân sách của họ.

Đặt hàng quảng cáo email: Sau khi chọn một người bán, người dùng có thể đặt hàng quảng cáo email từ họ. Họ cung cấp thông tin về chi tiết của quảng cáo, ví dụ: nội dung quảng cáo, đường dẫn mục tiêu, và số lượng lưu lượng truy cập cần.

Thanh toán: Người dùng phải thanh toán trước cho dịch vụ thông qua Udimi.

Người bán triển khai quảng cáo: Người bán email sẽ triển khai quảng cáo email đến danh sách email của họ hoặc các nguồn lưu lượng truy cập mà họ có.

Báo cáo và theo dõi: Người mua có thể theo dõi tiến trình của quảng cáo email thông qua giao diện Udimi. Họ có thể xem báo cáo về tỷ lệ mở email, tỷ lệ nhấp vào liên kết, và các dữ liệu khác để đảm bảo hiệu suất quảng cáo.

Đánh giá và phản hồi: Sau khi hoàn thành quảng cáo, cả người mua và người bán có thể đánh giá và để lại phản hồi về nhau trên nền tảng Udimi. Điều này giúp cộng đồng có cái nhìn về chất lượng của dịch vụ từ mỗi người bán.

Lặp lại hoặc chọn người bán mới: Dựa trên kết quả và đánh giá, người mua có thể quyết định lặp lại quảng cáo với cùng một người bán hoặc thử với người bán khác.

Udimi cung cấp một nền tảng trung gian giữa người mua và người bán quảng cáo email, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lưu lượng truy cập và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo email.