Google Adsense thông báo những thay đổi quan trọng về cách trả...

Google Adsense thông báo những thay đổi quan trọng về cách trả tiền cho nhà xuất bản

0 117

Google AdSense, nền tảng quảng cáo trực tuyến phổ biến, đã công bố một loạt thay đổi quan trọng liên quan đến cách họ trả tiền cho nhà xuất bản. Những thay đổi này nhấn mạnh sự minh bạch và hiệu suất trong quy trình mua phương tiện truyền thông.

Cụ thể, Google AdSense sẽ triển khai hai thay đổi chính vào đầu năm tới:

Chuyển sang trả tiền cho nhà xuất bản cho mỗi lần hiển thị: Thay vì dựa vào số lần nhấp chuột, AdSense sẽ trả tiền cho nhà xuất bản dựa trên mỗi lần hiển thị quảng cáo. Điều này giúp nhà xuất bản dễ dàng so sánh hiệu suất và thu nhập từ các sản phẩm khác nhau.

Chia chia sẻ doanh thu AdSense thành các mức riêng biệt để mua và bán: AdSense sẽ chia doanh thu thành các mức cụ thể để mua và bán. Điều này giúp nhà xuất bản hiểu rõ hơn về cách họ kiếm tiền từ các sản phẩm của Google và các nền tảng khác mà họ sử dụng.

Những thay đổi này nhằm cung cấp cho nhà xuất bản một cách nhất quán để so sánh phí giữa các công nghệ kiếm tiền khác nhau và tạo tính minh bạch hơn trong quy trình mua phương tiện truyền thông.

Google AdSense đã nhận thấy rằng các nhà xuất bản gặp khó khăn trong việc đánh giá sự khác biệt về thu nhập của họ sau những thay đổi trước đây.

Những thay đổi này sẽ giúp nhà xuất bản hiểu rõ hơn về thu nhập từ các sản phẩm của Google và các nền tảng của bên thứ ba, cho phép họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu sáng suốt hơn và dựa trên những gì hoạt động tốt nhất.

Một điểm quan trọng khác đối với nhà xuất bản là tỷ lệ chia doanh thu. Các nhà xuất bản sử dụng AdSense cho nội dung sẽ tiếp tục nhận được 80% doanh thu sau khi khấu trừ mọi khoản phí, bất kể đó là từ nền tảng của Google hay bên thứ ba. Ví dụ, khi Google Ads mua quảng cáo hiển thị trên AdSense, họ thường giữ lại 15% chi tiêu của nhà quảng cáo, dẫn đến 68% doanh thu cho nhà xuất bản.

Thay đổi quy tắc của AdSense cũng đòi hỏi nhà xuất bản tuân thủ chính sách AdSense và Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn, nhằm đảm bảo rằng nội dung trên nền tảng luôn đáp ứng yêu cầu chất lượng và không gây phiền toái cho người dùng.

Google đã đặt sự minh bạch và sự phát triển của web vào trọng tâm của nỗ lực của họ trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, và những thay đổi này là một bước tiến quan trọng trong hướng đó. Dan Taylor, Phó Giám đốc Quảng cáo Toàn cầu của Google, nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ quảng cáo trong việc hỗ trợ nội dung trực tuyến và cam kết tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Internet một cách bền vững và minh bạch.