YouTube đang tái cơ cấu đội ngũ quản lý người sáng tạo

YouTube đang tái cơ cấu đội ngũ quản lý người sáng tạo

0 218

YouTube đang thực hiện một quá trình tái cấu trúc trong đội ngũ quản lý người sáng tạo của mình. Bộ phận quan hệ đối tác của YouTube đang tiến hành việc tái cấu trúc công ty lần đầu tiên sau một thập kỷ. Điều này sẽ gây ra những thay đổi đáng kể trong nhóm điều hành và quản lý người sáng tạo, đồng thời dẫn đến việc giảm bớt khoảng 100 vị trí.

Quá trình tái tổ chức được thực hiện theo chiến lược của Mary Ellen Coe, người đang giữ vị trí Giám đốc Kinh doanh của YouTube, sau khi Robert Kyncl rời bỏ vị trí này vào đầu năm 2023. Mary Ellen Coe trước đây đã lãnh đạo Giải pháp Khách hàng của Google và có kinh nghiệm lâu dài với công ty tư vấn quản lý McKinsey & Co trong suốt 12 năm.

Trong quá trình tái cơ cấu, YouTube sẽ tổ chức các nhóm quản lý người sáng tạo của mình, từng đội phân tán trên toàn cầu và có mối kết nối không rõ ràng. Điều này sẽ đưa về một mô hình quản lý tập trung tại từng quốc gia để cải thiện hiệu suất và lãnh đạo.

Các nguồn tin cho biết rằng sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của YouTube đối với người sáng tạo, thậm chí có khả năng nâng cao khả năng hỗ trợ do tập trung mở rộng quy mô các nhóm cốt lõi tại từng quốc gia cụ thể.

YouTube cũng đang thực hiện những thay đổi tương tự trong nhiều nhóm khác. Nhóm âm nhạc và nhóm thể thao/truyền thông/phim/truyền hình sẽ được hợp nhất thành các lực lượng toàn cầu, với sự quản lý tập trung từ người đứng đầu âm nhạc của Google/YouTube, Lyor Cohen. Một nhóm sẽ tập trung vào nền tảng YouTube TV và đặt cược lớn vào NFL Sunday Ticket

Cuối cùng, có sự chia tách trong nhóm hỗ trợ, với một nhóm dành cho người sáng tạo và một nhóm dành cho khách hàng/người dùng. Điều này nhằm mục đích tối ưu hóa hỗ trợ và giúp người sáng tạo nhanh chóng truy cập vào sự hỗ trợ chuyên biệt hơn.

Mary Ellen Coe giải thích rằng những thay đổi này nhằm mục đích hợp lý hóa hoạt động kinh doanh của YouTube để đối phó với sự mở rộng ngày càng tăng của cơ sở người sáng tạo và xu hướng mới như Shorts và công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo tổng hợp.

Coe nói: “Chúng ta đã thấy cơ sở người sáng tạo của chúng ta ngày càng mở rộng và đa dạng hóa, từ những người sáng tạo giàu kinh nghiệm đến thế hệ mới lần đầu tiên đăng bài trên YouTube.” Cô cũng nhấn mạnh rằng việc thực hiện các thay đổi này sẽ hỗ trợ sự phát triển của YouTube trong nhiều năm tới.