Cách sử lỗi link tiếp thị bị hỏng trong mô tả video...

Cách sử lỗi link tiếp thị bị hỏng trong mô tả video Youtube

0 174

Bạn đang thực hiện việc tiếp thị thông qua video Youtube. Bạn sẽ nhận ra rằng để các đường link tiếp thị hoạt động đúng là điều rất quan trọng. Nếu các liên kết này hỏng thì việc theo dõi tiếp thị sẽ bị gián đoạn. Có nghĩa là những người được bạn tiếp thị sẽ không được ghi nhận và bạn sẽ không nhận được hoa hồng.

Một lỗi phổ biến khi đặt link tiếp thị bị hỏng là việc thiếu dấu gạch chéo ngược chuyển tiếp. Ví dụ đây là một liên kết tiếp thị hỏng. https://vinasocial.com/dang-ky?ref=abc

Link tiếp thị này sẽ bị hỏng vì khi người dùng click vào nó thì trình duyệt sẽ tải thành link dạng: https://vinasocial.com. Mà không ghi nhận phần “ref=abc”.

Cách sửa lỗi đơn giản là bạn hãy thêm dấu gạch chéo vào trước “ref=abc”.

Link đúng sẽ là: https://vinasocial.com/dang-ky/?ref=abc

Nếu bạn thấy mình gặp lỗi như vậy thì cần tuỳ chỉnh các link tiếp thị cho đúng trước khi rút gọn link đó hoặc tìm kiếm một miền tùy chỉnh để chuyển tiếp các liên kết của bạn.