So sánh bảng giá YouTube Premium tại một số quốc gia trên...

So sánh bảng giá YouTube Premium tại một số quốc gia trên thế giới

0 241

YouTube Premium là gói dịch vụ trả phí dành cho người dùng Youtube để tắt quảng cáo. Bảng giá YouTube Premium tại mỗi quốc gia rất khác nhau. Điều này cho thấy chi phí dùng YouTube Premium sẽ được Youtube tính toán để phù hợp với mức chi trả có thể ” chấp nhận được”.

Giá YouTube Premium tại Việt Nam là tương đối thấp so với các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Canada hay Anh. Tuy nhiên có một nước giá YouTube Premium còn rẻ hơn Việt Nam đó là Argentina

Hãy xem bảng giá sau đây