Làm sao kiểm tra được danh sách của kênh khác đã thêm...

Làm sao kiểm tra được danh sách của kênh khác đã thêm video của bạn

0 107

Bạn có thể SEO video Youtube bằng cách thêm video của bạn vào nhiều danh sách phát trên các kênh khác nhau. Tuy nhiên làm sao để kiểm tra các danh sách phát mà video của bạn đã được thêm.

Để làm điều này bạn có thể thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Vào trang chủ Youtube.com

Bước 2: Copy nguyên tiêu đề video vào ô tìm kiếm.

Bước 3: Chọn bộ lọc theo danh sách phát.

Bước 4: Xem kết quả, sẽ có một vài danh sách phát sẽ thêm video của bạn.

Trên đây là cách giúp bạn tìm ra danh sách phát đã thêm video của bạn. Tuy nhiên bạn không thể tìm hết các danh sách phát đã thêm video của bạn. Bởi vì có một số danh sách phát ở chế độ không công khai sẽ không hiển thị ra.