YouTube có vẻ đang thử nghiệm tính năng chèn quảng cáo phía...

YouTube có vẻ đang thử nghiệm tính năng chèn quảng cáo phía máy chủ để chống lại các trình chặn quảng cáo

0 95

YouTube đang tiếp tục chiến dịch chống lại các công cụ chặn quảng cáo bằng cách thử nghiệm tính năng chèn quảng cáo từ phía máy chủ.

Nhà phát triển của PromoteBlock, một tiện ích mở rộng do cộng đồng phát triển để bỏ qua các phân đoạn được tài trợ, đã chia sẻ rằng “YouTube hiện đang thử nghiệm tính năng chèn quảng cáo phía máy chủ”.

Ở cấp độ cao, điều này có nghĩa là quảng cáo sẽ trở thành một phần của video đang được truyền trực tiếp tới thiết bị của bạn, thay vì được phân phối riêng lẻ tới trang web trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng trên thiết bị di động. Cách tiếp cận hiện tại cho phép các trình chặn quảng cáo chặn và không hiển thị quảng cáo, nhưng trong tương lai, quảng cáo sẽ không thể phân biệt được với nội dung video.

Đối với PromoteBlock, “tất cả các dấu thời gian đều được điều chỉnh bởi thời gian quảng cáo”.

Hiện tại, Youtube đã thiết lập máy chủ để phát hiện khi có ai đó gửi dữ liệu từ trình duyệt và ngăn chặn các yêu cầu không chính xác nhằm tránh cơ sở dữ liệu bị quá tải.

Việc chèn quảng cáo phía máy chủ là một thách thức lớn hơn đối với các trình chặn quảng cáo toàn diện, và YouTube đã cố gắng giải quyết bằng nhiều cách khác nhau trong năm qua. Sau khi nhắm mục tiêu đến các tiện ích mở rộng trình duyệt, Google hiện đang tập trung vào các ứng dụng bên thứ ba, vốn phổ biến trên thiết bị di động. Người dùng luôn được khuyến khích đăng ký YouTube Premium.

Tính năng này hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và một số người dùng đã gặp phải sự cố. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được triển khai rộng rãi. YouTube có lẽ sẽ không công bố chi tiết về những gì đang diễn ra ở hậu trường, nhưng sẽ rất thú vị khi thấy cách họ xử lý việc chèn quảng cáo và những thay đổi mà YouTube phải thực hiện đối với cơ sở hạ tầng phân phát quảng cáo của mình.