Affiliate Marketing

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing - tiếp thị liên kết là mô hình kinh doanh bằng cách sử dụng cộng tác viên. Người làm Affiliate giới thiệu khách hàng cho người bán (Vendor) và được hưởng hoa hồng trên mỗi hành động của khách hàng (click, điền thông tin vào form, đặt hàng, mua hàng,..)
khách hàng của bạn ở đâu

0 605

Những phương pháp marketing online phổ biến hiện nay bao gồm: website marketing, video marketing, email marketing hay social marketing. Mỗi phương pháp marketing...

tiep thi lien ket cho nguoi moi bat dau

0 934

Bạn quan tâm làm tiếp thị liên kết. Nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Làm sao để xây dựng hệ thống tiếp thị...

affilate marketing co ban

0 586

Mục tiêu của việc kinh doanh là tạo ra lợi nhuận. Affiliate marketing - tiếp thị liên kết cũng chính là một hình thức...

0 474

Sự chuyển đổi trong tiếp thị liên kết phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Một số yếu tố có tính chất...

0 462

Tiếp thị liên kế cơ bản thì việc phát triển nội dung là yêu cầu đầu tiên trong quy trình phát triển. Nội dung >>...

0 465

Trong môi trường cạnh tranh trên internet thì thu hút khách hàng vào website đã trở nên khó khăn. Bởi vì trong hàng trăm,...

Kết Nối