CPA Marketing

CPA Marketing

CPA Marketing là tiếp thị liên kết, mô hình kinh doanh bằng cách sử dụng cộng tác viên. Người làm Affiliate giới thiệu khách hàng cho người bán (Vendor) và được hưởng hoa hồng trên mỗi hành động điền thông tin vào form

Kết Nối