Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Itcenter là chuyên trang nội dung về chủ đề Digital Marketing. Nội dung trên web thể hiện quan điểm của người viết. Những số liệu được đưa ra trong bài viết đều được dẫn từ nguồn đáng tin cậy.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thường hợp nào sử dụng thông tin trong bài viết để áp dụng mà chưa có sự cho phép từ Itcenter. Những thông tin đưa ra trên Itcenter có thể sẽ chưa được cập nhật đúng với thời gian hiện tại. Cho nên hãy sử dụng thông tin đó như một nguồn tài liệu tham khảo

Một số liên kết ra ngoài tên miền Itcenter.vn có thể là những đề xuất giới thiệu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn mua hay sử dụng những sản phẩm được giới thiệu từ Itcenter.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như email đều được bảo mật. Chúng tôi không cung cấp cho bên thứ 3 nếu chưa được sự cho phép của bạn.

Chúng tôi hoạt động trên nguyên tắc

Sự tin cậy:

Thông tin đưa ra hoàn toàn đúng đắn và được kiểm chứng. Mọi thông tin sai lệch đều phải được gỡ bỏ ngay khi phát hiện.

Sự khách quan:

Không có tư tưởng cá nhân hay sự thù ghét nào được xuất hiện trong nội dung trên Itcenter. Mọi thông tin đưa ra là khách quan phù hợp với thực tế đang diễn ra.

Hợp tác:

Chúng tôi luôn lắng nghe và mong muốn sự hợp tác từ phía người dùng. Đừng ngần ngại gửi những phản hồi của bạn cho chúng tôi