Tags Posts tagged with "chiến lược email marketing"

chiến lược email marketing

0 395
Ở Phần 1, chúng ta đã tìm hiểu về phân khúc khách hàng trong Email Marketing, lợi ích mang lại đối với doanh nghiệp...

0 492
Trong những năm gần đầy, B2B marketer thường tập trung vào tìm kiếm khách hàng trên các kênh social media cũng như blog. Tuy...